Hüma Enerji

üma Enerji, 2011-ci ildə bərpa olunan enerji layihələrini inkişaf etdirmək, istehsal müəssisələri yaratmaq və enerji ticarəti ilə məşğul olmaq üçün Hüma Holdinqin tərkibində qurulmuşdur. Ölkəmizin xarici enerjidən asılılığının azaldılması üçün vacib olan bərpa olunan enerji layihələrinin inkişafı dayanıqlı inkişafın ən vacib bünövrələrindən biridir. Bu mənada Hüma Enerji xüsusi sektorun hər keçən gün artan nisbətdə rol aldığı Türkiyə enerji bazarının qabaqda gələn oyunçularından biri olmağı hədəfləyir. Hüma Enerji’nin fəaliyyət sahələrini aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik:

  • Enerji ticarət strategiyasına uyğun olaraq enerjinin alınması və satışı,
  • Sərhədsiz elektrik ticarəti
  • Final Resurs Təchizatı çərçivəsində yüksək istehlakı olan istehlakçılara xüsusi enerji təchizatı
  • Enerji metodu xidmətləri (enerji monitorinqi, bazara çıxış və s.)
  • Uyğun istehlakçılara enerji satışı
Menu