Hüma Enerji

Hüma Enerji yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi, üretim tesislerinin kurulması ve enerji ticareti faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Hüma Holding bünyesinde 2011 yılında kurulmuştur. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azalması açısından kritik önem arz eden yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Bu anlamda Hüma Enerji özel sektörün her geçen gün artan oranda rol aldığı Türkiye enerji piyasasının önde gelen oyuncularından biri olmayı hedeflemektedir. Hüma Enerji faaliyet alanlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Enerji ticareti stratejilerine uygun olarak enerjinin alım-satımı,
  • Sınır ötesi elektrik ticareti
  • Yüksek tüketimli tüketicilere Son Kaynak Tedariği kapsamında müşteriye özel enerji tedariği
  • Enerji yöntem hizmetleri (enerji izleme, piyasalara erişim vb)
  • Serbest tüketicilere enerji satışı
Menü